واژگوني خودرو پرايد

واژگوني خودرو پرايد

واژگوني خودرو پرايد

      طبق اطلاع به ستاد فرماندهي سازمان مورخ دوم ديماه ساعت 23:10 مبنی بر برخورد یکدستگاه  خودرو  پرايد  به درخت و واژگوني آن خودرو و اینکه در اثر این برخورد  احتمال حريق  وجود دارد ، بلافاصله تیم نجات از ایستگاه شماره 9 به چهار راه پژوهش اعزام و ضمن  ایمن سازی محل و قطع قفل باتری از احتمال حریق خودرو مذكور  جلوگيري نمودند .

شيخعليشاهي رئيس ايستگاه شماره 9  سازمان به رانندگان خودروها توصیه نمود که در معابر شهری ضمن رعایت نکات ایمنی با سرعت مطمئنه رانندگی نمایند .