نجات 4 نفر از اعضای یک خانواده از چنگال مرگ خاموش

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری یزد، در پی مسمومیت 4 نفر از فرزندان یک خانواده حوالی ساعت 20:18 دیشب 26 آبان واقع در خیابان اسکان کوچه شماره 20 و بستری شدن آنها در مراکز درمانی متعاقب آن از سازمان آتش نشانی یزد درخواست علت یابی شدند .

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان که به همراهی حسین انتظامی کارشناس سازمان به محل مورد نظر اعزام شده بودند گفت : پس از بررسی، علت بروز این حادثه استفاده از لوله ی دودکش آکاردئونی و نیز  عدم استفاده از بست مناسب برای دودکش آبگرمکن بوده است به نحوی که گاز سمی منواکسید کربن به طور مستقیم به داخل ساختمان منتشر می شده است .

وی با بیان اینکه در این حادثه چنانچه مادر خانواده دیرتر به منزل می آمد قطعاً هر 4 نفر اعضای خانواده دچار مرگ خاموش شده بودند، افزود : همشهریان عزیز  به منظور پیشگری از وقوع حوادث مشابه توجه داشته باشند به نکات ایمنی از قبیل : نصب آبگرمکن در داخل رختکن حمام و محیط های کوچک خطر ناک بوده وبا عث کمبود اکسیژن می گردد، قبل از نصب وسایل گاز سوز از باز بودن مسیر دودکش  اطمینان حاصل کرده و مدتی یکبار آن را بررسی نمایید،همیشه محل اتصال دودکش به وسایل گازسوز را بازرسی و از محکم بودن آن اطمینان حاصل نمایید، چنانچه در فضای ساختمان احساس سرگیجه وتهوع نمودید سریعاً نسبت به باز نمودن درب و پنجره ساختمان اقدام و از دودکش ها و وسایل گاز سوز بازدید نمایید.