مهار 25 مورد حريق در شب چهارشنبه آخر سال

مهار 25 مورد حريق در شب چهارشنبه آخر سال

مهار 25 مورد حريق در شب چهارشنبه آخر سال

پرسنل سازمان آتش نشاني در شب چهارشنبه آخر سال  مورخ بيست و نهم اسفند از ساعت16 الي 24   طي 25  مورد عمليات ،  موفق شدند  با همكاري نيروي انتظامي 10 مورد حريق ضايعات ، 10 مورد حريق درخت و 5 مورد حريق لاستيك را  مهار و از گسترش آن جلوگيري نمايند .

خوشبختانه در اين شب آسيب جاني و مالي به همشهريان وارد نشد .

شايان ذكر است كه نیروهای اين سازمان با استقرار خودروهاي سبك و سنگين از ساعت 16 الي 24 در پارك غدير ، چهارراه محمود آباد ، پارك كوهستان ، ميدان جانباز ، ميدان فرهنگ ، بلوار بسيج و چهارراه
دولت آباد ايمني را جهت شهروندان برقرار نمودند
.