مناقصه عمومی اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق پارکینگ مسجد ملا اسماعیل