مشاهده روباه درمنزل مسكوني

مشاهده روباه درمنزل مسكوني

مشاهده روباه درمنزل مسكوني

به گزارش روابط عمومي سازمان  آتش نشاني طبق  تماس شهروندي به سامانه 125 در تاريخ يكم ارديبهشت ساعت 20:23مبني بر مشاهده يك قلاده روباه  در منزل مسكوني و اينكه اين حيوان باعث ترس و وحشت خانواده وي شده است بيدرنگ يدستگاه خودروي عملياتي از ايستگاه شماره 8 به بلوار 22 بهمن اعزام و  با  استفاده از روشهاي خاص خود اين حيوان را به دام انداخته و سپس  تحويل محيط زيست نمودند  .