مزرعه پرورش بلدرچين طعمه حريق شد

مزرعه پرورش بلدرچين طعمه حريق شد

مزرعه پرورش بلدرچين طعمه حريق شد

با تلاش آتش نشانان ايستگاه شماره 3 و 4 و همچنين آتش نشاني زارچ، حريق پرورش بلدرچين در لحظه اول  مهار شد .

بر اساس اين گزارش  ، با مخابره  خبر فوق  به ستاد فرماندهي  سازمان سريعاٌ چند دستگاه خودروي اطفايي  در ساعت 20:07مورخ 13/9/1392به جاده كنار گذر روبروي امام زاده سلطان عزيمت  و با استفاه از دستگاه تنفسي مدار بسته و چند حلقه شيلنگ آبدهي اقدام به مهار حريق نمودند . در اين حريق تعداد زيادي بلدرچين در آتش سوخته و دچار خفگی شدند .

علت اين حريق از سوي كارشناسان سازمان  در دست بررسي می باشد.