مرگ کارگر جوان براثر برق گرفتگی


مدیر عملیات سازمان آتش نشانی بیان کرد : این اتفاق دردناک در ساعت ۲۲:۲۵ مورخ ۹۹/۰۶/۱۲ساعت ۲۲:۲۵دقیقه گزارش گردید که بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۲ و تیم غواصی از ایستگاه ۱ به محل اعزام شدند .
حسین انتظامی افزود: آتش نشانان به محض رسیدن به صحنه حادثه متوجه فوت کارگر بر اثر برق گرفتگی در هنگام استفاده از پمپ کف کش میشوند .
آتش نشانان پس از ایمن سازی و تحویل متوفی به عوامل اورژانس به عملیات خود خاتمه دادند .
حسین انتظامی در پایان گفت :متاسفانه این دومین حادثه برق گرفتگی با کف کش بود که منجر به فوت شد . واز پیمانکاران صنایع خواست تا نسبت رفع نقص فنی تجهیزات خود اقدام کنند .
🗓99/06/13