غرق شدن زني در عمق استخر

غرق شدن زني در عمق استخر

غرق شدن زني در عمق استخر

 روز دوشنبه مورخ بيست و هفتم خرداد ساعت 18:05  با  تماس آتش نشاني نير  و درخواست كمك از  اين سازمان در خصوص غرق شدن خانم 35 ساله در استخر پرورش ماهي  ، سريعاٌ تيم امداد و نجات غواصي از ايستگاه شماره 1 به روستاي سخويد  از توابع شهرستان تفت  اعزام و با  استفاده از تجهيزات غواصي  به داخل  استخر رفته و با تلاش مضاعف پس از جستجو فرد متوفي را از عمق 6 متري به بيرون انتقال  و تحويل مقامات ذي صلاح نمودند .