شرح وظايف

شرح وظايف

شرح وظايف
ما در اين موارد به ياري شما مي شتابيم
در صورت نياز با شماره تلفن 125 مركز فوريتهاي امدادي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تماس بگيريد .
 خاموش كردن آتش
 نجات مصدومين از خودروهاي تصادفي
 حوادث كوهستان
 نجات افراد از آوار
 برش انگشتر واشياء حلقوي
 نجات غريق
 حوادث آسانسور
 حوادث چرخ گوشت
 نجات محبوسين
 مهار حيوانات موذي
 نجات افراد از چاه و كانال
 گير كردن دست در ماشينهاي صنعتي
 اقدام به خودكشي و برق گرفتگي
 محبوس شدن در هواپيما و قطار سانحه ديده
 انواع حوادث غيرمترقبه