سوختگی 8 جوان در کلبه شبانه

سوختگی 8 جوان در کلبه شبانه

سوختگی 8 جوان در کلبه شبانه

کلبه اي در خانه ی نیمه ساز که در شرایط بسیار ناایمن مشغول به فعالیت بود در ساعت 1 بامداد روز دوشنبه مورخ 93/2/22 به علت انتقال حرارت از ذغال  مورد حریق واقع شد. به دلیل  وجود مواد قابل اشتعال در سقف و دیوار کلبه ،آتش سوزی به سرعت گسترش و 8 جوان داخل کلبه دچار سوختگی شدند.آتش نشانان ایستگاه شماره 4  سریعا  به محل اعزام و ضمن اطفای حریق مصدومین را تحویل اورژانس دادند.

محمدرضا رحیمی معاونت عملیات سازمان در خصوص این حادثه اظهار داشت متاسفانه این نوع اماکن فاقد هرکونه امکانات و تجهیزات ایمنی می باشند و درخواست نمود تا نظارت بیشتری بر فعالیت اینگونه اماکن صورت گیرد.