سقوط پیرمرد دوچرخه سوار در گود ساختمان

با تماس تلفنی عوامل محترم اورژانس به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و گزارش حادثه سقوط در خیابان شهید رجائی کوچه شهید بکائی ساعت 9:44 روز جمعه مورخ 93/2/19 ،پرسنل عملیات ایستگاه شماره یک کمتر از دو دقیقه به محل اعزام گردیدند .در بدو رسیدن نیروها ، مشاهده گردید پیرمردی با دوچرخه در داخل گود ساختمانی که  فاقد هرگونه حصار و نوار کشی بوده سقوط و متاسفانه جان سپرده است. پرسنل عملیات با ایمن سازی کامل و با باز نمودن درب آهنی منتهی به گود ساختمان ،جسد را تحویل نیروهای حاضر در محل دادند.

مهندس میرجلیلی مدیرعامل سازمان آتش نشانی به کلیه مالکان  و فعالان در زمینه ساخت و ساز توصیه نمود  ضمن رعایت کلیه ضوابط ایمنی ،در هنگام گود برداری یا حفر چاه برای جلوگیری از سقوط افراد به خصوص کودکان و افراد مسن ، حصار یا علائم هشدار دهنده مناسب در محل نصب نمایند.