سقوط عابر پیاه به داخل گودال ساختمان

سقوط عابر پیاه به داخل گودال  4 متری ساختمان  نیم ساز واقع در ابتدای بلوار جمهوری ،  ستاد فرماندهی   آتش نشانان  را از
 ایستگاه های شماره 8 و 3   به محل حادثه  اعزام نمود .

 رخداد این حادثه در ساعت 12:51 مورخ  نونزدهم شهریور  اطلاع رسانی و  امداد گران  با استفاده از تجهیزات امداد و نجات و فیکس نمودن مصدوم به نام حسن جعفر زاده 47 ساله وی رابه بیرون انتقال و جهت اعزام به مراکز در مانی تحویل پرسنل اورژانس نمودند .

محمد میدانی رئیس ایستگاه شماره 8   به کارفرمایان توصیه نمود در هنکام ساخت و ساز و گود برداری نسبت به  ایجاد  حفاظ مناسب و نصب  تابلوهای هشدار دهنده  در محل اقدام نمایند