ساخت مواد محترقه و انفجاري سوختگي 2 نفر را در پي داشت

ساعت 19:36 دیروز سه شنبه 27 اسفند ماه آتش نشانان ایستگاه شماره 8 با یکدستگاه خودروي عملياتي به سرعت راهی محل حادثه واقعدر 52 متری امامشهر کوچه شماره 46 شدند.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، در پی تماس شهروندان با سامانه 125 مبنی بر انفجار مواد محترقه در یک منزل مسکونی ، ستاد فرماندهی آتش نشانی يزد بلافاصله آتش نشانان ایستگاه شماره 8 را به محل حادثه اعزام نمود.

محمدرضا رحيمي معاون عمليات سازمان كه خود را به محل حادثه رسانده بود گفت : آتش نشانان به محض رسیدن به محل انفجار با صحنه ای مواجه شدند که در ایستگاه راپله طبقه اول یک عدد ترقه نسبتاً بزرگ و دست ساز به علت نامعلومی منفجر و درب و سنگ های راه پله را از جا کنده و دود غلیظی آن محیط را فرا گرفته بود.

وی افزود: آتش نشانان بی درنگ با بكارگیری تجهیزات امدادي مصدومان علی اصغر – ط 10 ساله و برادرش علی – ط 20 ساله را به بيرون ساختمان منتقل و تحويل عوامل اورژانس نمودند و بعد از ارائه توصيه هاي ايمني و تحویل محل به پلیس 110 به ايستگاه هاي خود مراجعت كردند.