زنبورها مهمان ناخوانده شهروندان

زنبورها مهمان ناخوانده شهروندان

زنبورها مهمان ناخوانده شهروندان

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد طبق تماس شهروندان از مناظق صفائیه ، خیابان آذر یزدی و شاهدیه  به مرکز فوریتهای امداد و نجات مورخ چهاردهم شهریور مبنی بر لانه گذاری تعدادزیادی زنبور در زیر سقف و اینکه این حشرات موذی موجب وحشت و نگرانی افراد ساکن در منزل شده اند  ، بیدرنگ نیروهای عملیاتی از ایستگاههای شماره 9، 1 و 3 به محل های اعلام شده عزیمت و با پوشیدن لباس مخصوص به مبارزه با این حشرات پرداخته و پس از ایمن سازی  ، با ارائه  دستورات ایمنی  جهت جلوگیری از ورود مجدد زنبورها به داخل ساختمان  به ایستگاه خود مراجعت نمودند . 

علی محمد شیخعلیشاهی رئیس ایستگاه شماره 9 به همشهریان توصیه نمود   که به محض مشاهده حشرات و حیوانات موذی در منزل بدون هیچ گونه اقدامی در جهت کشتن یا دور نمودن آنها مراتب را به ذکر آدرس صحیح به مرکز پیام این سازمان اطلاع نمایند .