رفع مشكل ارتباط با سامانه 125
    به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد هنگامي كه شهروندان كليه شهرهاي تابعه استان يزدتوسط خطوط ايرانسل با تلفن125 آتش نشاني شهرستان خود جهت استمداد براي اطفاء حريق و يا امداد و نجات تماس برقرار مي نمودند مستقيماً وصرفاً با شماره تلفن 125 آتش نشاني شهرستان يزدارتباط برقـــــرار مي شده است  و عليرغم توجيه نمودن متاسفانه به لحاظ از دست رفتن زمان و وقفه اي كه مي بايست مجدداً با شماره ثابت شهرستان خود تماس مي گرفتند بشدت از اين امر ناراحت مي شدندواين در حاليست كه ادامه چنين روندي مي توانست باعث خسارات جبران ناپذيرجاني و مالي گردد . علي ايحال با توجه به مكاتبه اين سازمان با شركت محترم خدمات ارتباطي ايرانسل اقدامات لازم جهت رفع مشكل  تماس از طريق تلفن 125 براي ساير شهرهاي استان خوشبختانه از مورخ 28/1/89 فراهم وهمشهريان گرامي مي توانند در تمامي مناطق استان با سامانه125 مربوط به شهرستان خود تماس برقرار كنند.
 
نكات ايمني :
-              درهرگونه حادثه بهترين كار تماس با 125 آتش نشاني است
-              ايمني را رعايت كنيد تا حادثه نبينيد
-              در ترويج فرهنگي ايمني همراه ما باشيد .