خودرو ال 90 طعمه حريق شد

خودرو ال 90 طعمه حريق شد

خودرو ال 90 طعمه حريق شد

از طریق تلفن ثابت به سامانه 125 این سازمان در تاریخ  پنجم ديماه ساعت 19:53  اعلام شد یک دستگاه خودرو ال 90  در پاركينگ مجتمع طعمه حریق گردیده که  بلافاصله دو دستگاه خودروی اطفاء حریق از ایستگاه شماره 2 به صفائيه  اعزام و ضمن ايمن سازي محل با استفاده از ماده اطفائي آب  نسبت به مهار آتش اقدام  و از گسترش شعله های آتش  به دیگر خودروهای داخل پاركينگ جلوگیری و  جهت انجام ماموريتهاي بعدي به ايستگاه خود مراجعت نمودند.