خودروی پراید در بلوار ولیعصر طعمه حریق شد

خودروی پراید در بلوار ولیعصر طعمه حریق شد

خودروی پراید در بلوار ولیعصر طعمه حریق شد

به گزارش روابط عمومی سازمان اتش نشانی ، طبق اطلاع به سامانه 125 سازمان درساعت 10:57 صبح مورخ 22/9/90 مبنی بر حریق خودروی پراید در بلوار ولی عصر  ، بلافاصله پرسنل عملیاتی از ایستگاه شماره 8 به محل اعزام و خوشبختانه  حریق که از  قسمت داشبورد خودرو  شروع شده و در حال سرایت به دیگر قسسمتهای خودرو بود با هوشیاری مالک تا حدودی مهار شده بود ، و آتش نشانان ضمن ایمن سازی محل و قطع جریان برق با دادنتوصیه های ایمنی لازم به صاحب خودرو ، به ایستگاه خود مراجعت نمودند.

توصیه می گردد جهت پارک خودرو از مکانهای امن و ایمن  استفاده شود و به هنگام ترک وسیله نقلیه ، خودروی خویش  را خاموش و شیشه ها و دربها  کاملاً بسته باشد .