خرید شاسی خودرو اطفایی رنو میدلام

خرید شاسی خودرو اطفایی رنو میدلام

خرید شاسی خودرو اطفایی رنو میدلام

سازمان آتش نشانی یزد در جهت تقویت ناوگان موتوری خود اقدام به خرید یکدستگاه شاسی رنو میدلام مدل dxi280 نمود.

بر اساس این گزارش 40 درصد مبلغ این خودرو توسط سازمان و مابقی توسط سازمان شهرداری ها پرداخت شده است و قرار است برای اولین بار، این خودرو توسط پرسنل متخصص واحد موتوری و پشتیبانی و با استفاده از تجربیات کارشناسی پرسنل مجرب سازمان یه وسایل و تجهیزات اطفایی از قبیل مخزن آب ، مخزن کف ، موتور پمپ و دیگر تجهیزات اطفاء و امدادو نجات مجهز  و در یکی از ایستگاههای سازمان مستقر گردد.