حریق گسترده در انبار ضایعات یک شرکت فولاد مهار شد

ساعت 22:26 دیشب 15 تیر ماه

رخداد این حادثه به سامانه 125 سازمان اطلاع رسانی می شود که بلافاصله ستاد فرماندهی از 4 ایستگاه شماره 4 ،5 ،9 و 10 آتش نشانی 4 دستگاه خودروی اطفای حریق به جاده کنارگذر شرکت فولاد یزد اعزام می نماید.

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان که به اتفاق سعید ایران نژاد بازرس سازمان از ابتدا در محل حضور و ناظر بر عملکرد نیروها بود گفت : تلاش به هنگام نیروهای عملیاتی در خاموش کردن یک انبار روباز به متراژ تقریبی 700 متر مربع که مملو از چوب ، پلیسه بشکه های پرسی روغن و سایر مواد سریع الاشتعال بود، از گسترش و سرایت آتش به کانتینر موتور دیزل آن شرکت جلوگیری بعمل آمد.

وی افزود : نخسین گروه عملیاتی کمتر از 5 دقیقه به محل آتش سوزی رسیدند و با صحنه ای مواجه شدند که انبار ضایعات شرکت به علت نامعلومی دچار آتشسوزی شده و خیلی سریع آتش تمام قسمتها را فرا می گیرد و دود حاصل از آن آسمان را تیره و تار نموده بود و در حال سرایت به کانتینر موتور دیزل برق بود که در این لحظه آتش نشانان می رسند.

رحیمی با بیان اینکه نیروهای آتش نشانی همزمان با ایمن سازی محل،با استفاده از تجهیزات انفرادی و چند رشته لوله آبدهی پر فشار توانستند با تلاش مضاعف در کمترین زمان ممکن ضمن چند مرحله آبگیری حریق را مهار نمایند، گفت : نیروهای عملیاتی پس از اجرای عملیات خنک کردن و ارائه توصیه های ایمنی به ماموریت خود خاتمه و به ایستگاه های خود مراجعت نمودند.