حریق در پاساژفرخی

حریق در پاساژفرخی

چند باب مغازه پاساژفرخی درآتش سوخت.

حریق در پاساژفرخی

     به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني طبق تماس تلفني به سامانه 125  سازمان مورخ 15/3/88 در ساعت 03/23 مبني بر حريق در پاساژ فرخي بلافاصله نيروهاي امدادي از ايستگاه شماره 1 به محل اعزام و با هماهنگي پرسنل اتفاقات برق ضمن قطع جريان برق حريق را مهار و از گسترش آن به ديگر واحدهاي تجاري جلوگيري نمودند دراين حريق خساراتي به چند باب مغازه وارد شده است .

حيدري مديرعامل سازمان در خصوص اينگونه اماكن اظهار داشت مالكين مجتمعهاي تجاري مانند بازارها و پاساژها ضمن رعايت كامل اصول ايمني مي بايست واحدهاي خود را مجهز به سيستم اتوماتيك اعلام و اطفاي حريق  نمايند .