حریق بانک ملی در لحظات اولیه مهار شد

حریق بانک ملی در لحظات اولیه مهار شد

حریق بانک ملی در لحظات اولیه مهار شد

 

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی طبق اطلاع ریاست بانک ، مورخ دهم فروردین ساعت 28 دقیقه بامداد به مرکز پیام سازمان ، مبنی بر حریق در قسمت آبدارخانه و محل نکه داری اسناد این بانک  ، بلافاصله خودروهای حریق از ایستگاه شماره 9 و 1 به بانک ملی شعبه بلوار دانشجو اعزام و ضمن  ایمن سازی محل و قطع جریان برق و گاز در حالی که این محل مملو از دود شده بود   ، با استفاده از دستگاه تنفسی مدار بسته به داخل رفته و ضمن مهار  شعله های آتش  و جلوگیری از گسترش حریق به دیگر قسمتها محل را تحویل ریاست شعبه نمودند .

در این حریق به نازک کاری ساختمان ، یخچال ،کامپیوتر و لوازم اداری ، کفپوش و سیم کشی ها خساراتی وارد آمد.

سید محمد میرجلیلی مدیر عامل سازمان توصیه نمود که مسئولین این گونه اماکن ضمن رعایت نکات ایمنی سیستم اعلام و اطفاء حریق و سیم کشی هاي برق را هر شش ماه یکبار کنترل و بازبینی  نمایند .