حریق انبار فروشگاه

طی تماس شهروندان با ستاد فرماندهی آتشنشانی ۱۲۵ در ساعت ۲۰:۵۱ مبنی بر حریق انبار فروشگاه بزرگ پرسپولس واقع در فلکه ۴ بلوار گلستان شرقی بلافاصله آتشنشانان ایستگاه ۸ و ۱۰ با چهار دستگاه خودروی سبک و سنگین به محل اعزام و پس از یک عملیات نفس گیر آتشنشانان توانستند از سرایت حریق به فروشگاه جلوگیری و آتش را مهار کنند . آتش نشانان پس از ایمن سازی محل به ایستگاههای خود مراجعت کردند