حريق 3 باب واحد تجاري در 24 ساعت گذشته

حريق 3 باب واحد تجاري در 24 ساعت گذشته

حريق 3 باب واحد تجاري در 24 ساعت گذشته

پرسنل سازمان آتش نشاني در 24 ساعت گذشته روز بيست و سوم اسفند حريق  سه باب واحد تجاري را در لحظات اوليه مهار نمودند.

وقوع اين آتش سوزيها كه در ساعات 8:54 صبح و  2:16 و 5:58 بامداد به مركز پيام سازمان اطلاع داده و بلافاصله  خودروهاي عملياتي از  ايستگاههاي شماره 1، 5 و 9 به خيابان كاشاني ، چهارراه ايرانشهر و چهارراه فضاي سبز  اعزام و پس از ايمن سازي محل، مبادرت به اطفاء حريق مغازه هاي فروش موبايل ، پوشاك و لبنياتي  نموده  و از سرايت آتش  به ديگر واحدهاي تجاري مجاور جلوگيري نمودند.

سيد محمد ميرجليلي مدير عامل سازمان   توصيه نمود : در پايان سال و شروع تعطيلات نوروزي  لازم است كليه مغازه ها ضوابط ايمني به خصوص سيستم برق رساني و روشنايي را كنترل نموده تا  شاهد وقوع  چنين حوادثي نباشيم .