حريق مخزن سوخت كارخانه فولاد مهار شد

حريق مخزن سوخت كارخانه فولاد مهار شد

حريق مخزن سوخت كارخانه فولاد مهار شد

طبق اطلاع به مركز پيام سازمان در روز جمعه ششم بهمن ساعت 19:19 مبني بر حريق مخزن سوخت  10000 ليتري گازوئيل واقع در سوله جنب كوره ذوب فلزات كارخانه فولاد يزد خودروهاي عملياتي از ايستگاه شماره 4و 8  به همراه معاونت عمليات به جاده كنار كذر اعزام  و با مشاهده دود و شعله فراوان كه از مخزن به هوا متصاعد شده بود ضمن ايمن سازي محل با استفاده  از  ماده اطفايي فوم  و آب اقدام به مهار شعله هاي آتش نموده   و از گسترش حريق به ديگر قسمتهاي كارخانه جلوگيري نمودند .

علت اين حريق از سوي كارشناسان اين سازمان در دست بررسي است .