جلسه هماهنگی آموزش شهروندی سازمان آتش نشانی با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی

 

جلسه هماهنگی آموزش شهروندی سازمان آتش نشانی با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی سازمان صبح 1401/01/31 در محل اتاق جلسات سازمان آتش نشانی یزد برگزار گردید. 

حسینی پور سرپرست سازمان آتش نشانی با توجه به ظرفیت ها و برنامه های گوناگون آموزشی برون سازمانی بر لزوم ارتقا فرهنگ سازی و آموزش شهروندی و اثرات مفید آن در سطوح مختلف و قشرهای گوناگون جامعه تاکید نمود.

در این دیدار هماهنگی و تعامل بیشتر بین دو سازمان در زمینه فرهنگ سازی و آموزش شهروندی مورد تبادل نظر اعضای جلسه قرار گرفت.