جلسه مشترك در محل شهرداري حميديا

جلسه مشترك در محل شهرداري حميديا

جلسه سازمان آتش نشاني و شهرداري و شوراي شهر حميديا

جلسه مشترك در محل شهرداري حميديا
    به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد جلسه اي مشترك در مورخ 6/10/89 در محل شهرداري حميديا با حضور آقاي سيد محمد ميرجليلي مديرعامل سازمان آتش نشاني ، آقاي سيد علي ميرنژاد شهردار محترم حميديا و همچنين آقاي سيد حبيب دشتي رئيس شوراي شهر حميديا و مسئولين ذيربط در خصوص تعامل و هماهنگي بيشتر در مورد ايستگاه مشترك آتش نشاني برگزار گرديد .
 
 در ابتداي جلسه آقاي ميرنژاد مطالبي را در خصوص وضعيت ايستگاه شماره 2 آتش نشاني مطرح نمودند ، درادامه آقاي ميرجليلي ضمن تشكر از همكاري هاي صورت گرفته از طرف شهرداري حميديا با توجه به بالا بودن هزينه هاي جاري و عمراني ايستگاه آتش نشاني واقع در اين شهر خواستار همكاري بيشتر شوراي شهر و شهرداري حميديا با آتش نشاني شدند .
 
شايان ذكر است دراين جلسه مقرر گرديد كه از اين پس با همكاري و حمايت شوراي اسلامي شهر و شهرداري حميديا تصميماتي جهت نحوه تعامل بيشتر درآينده نيز بعمل آيد . ح