تخريب ساختمان منجر به فوت كارگر شد

تخريب ساختمان منجر به فوت كارگر شد

تخريب ساختمان منجر به فوت كارگر شد

ساعت 7:45  اولين روز فصل تابستان گزارشي از  آوار ساختمان منزل مسكوني به سامانه 125 اين سازمان مخابره شد و دقايقي بعد تيم امداد و نجات از ايستگاه شماره 1 ،6 و 7  به خيابان كاشاني كوچه حافظ اعزام گرديد . 

ابتداء آتش نشانان در بدو  ورود به محل ضمن ايمن سازي و كشيدن نوار خطر در محدوده عملياتي خود ، نسبت به آوار برداري اقدام  و موفق شدند يك گاركر افغاني را  از داخل زير زمين به بيرون انتقال دهند ، كه پس از انجام معاينات پزشكي ، پرسنل اور‍‍‍ژانس مرگ وي را تائيد نمودند .