برگزاری مانور اطفاي حريق مخازن سوخت فرودگاه

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، محمد ميداني معاون عمليات سازمان  كه مسئوليت مانور را بر عهده داشت گفت : اين مانور رأس ساعت 10:51 روز سي آبان با زمان صفر و بدون اطلاع قبلي به نحو مطلوب برگزار گردید .

وي افزود : در مانور مذكور پرسنل عملياتي ایستگاههای شماره   4 و 8  با حضور به موقع خود در محل اين حادثه نمادين واقع در فرودگاه شهيد صدوقي يزد ، ضمن اطفاء حریق مخازن سوخت هواپيما با استفاده از ماده  اطفايي آب و كف ، عمليات پايان و به ایستگاههای خود مراجعت نمودند . 

سيد عباس ميرشمسي مديرعامل سازمان آتش نشاني يزد اظهار داشت : سناريوي اين تمرين عملياتي چنين برنامه ريزي شده بود ، كه در فرودگاه مذكور مخازن سوختگيري مورد حريق مي باشد و آتش نشاني فرودگاه احتياج به كمك دارد . كه متعاقب آن  ، رخداد اين حادثه به مركز فوريتهاي 125 اطلاع رساني مي شود و مانور آغاز
مي گردد .

ميرشمسي افزود : هدف از اجراي اين مانورها ، افزايش توان عملياتي نيروهاي آتش نشاني در ارائه خدمات بهتر در مواقع حوادث اين چنيني ، هماهنگي نيروهاي چند ايستگاه با هم و استفاده صحيح از تجهيزات و امكانات موجود مي باشد .