برگزاری مانور اطفاء حریق در بازار یزد

به مناسبت هفتم مهر روز آتش نشانی مانور اطفاء حریق در بازار سنتی یزد برگزار گردید .

این مانور عملیاتی که در ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ هشتم مهر ماه برگزار گردید  ، پرسنل عملیاتی از ایستگاههای شماره 1  ، 5 و 6  به همراه 5 دستگاه خودروهای عملیاتی سنگین و نیمه سنگین ، موتورسیکلت  و همچنین  دستگاه AFT   به سرای پنجه علی واقع در خیابان قیام اعزام و اقدام به عملیات فرضی مهار حریق  نمودند. 

    سید محمد میرجلیلی مدیر عامل سازمان در این خصوص اظهار داشت : برگزاری این گونه مانورها در جهت آمادگی پرسنل جهت مقابله با حریق و حوادث احتمالی بسیار مفید می باشد.