برگزاری جلسه فرماندهان با مدیر عامل سازمان

اولین جلسسه مدیر عامل با فرماندهان ایستگاهها در سال جاری  در تاریخ بیست و چهارم و بیست پنجم اردیبهشت ماه  در دفتر مدیر عامل برگزار شد .

در ابتدای این جلسه  سید محمد میرجلیلی مدیر عامل سازمان  ضمن خوش آمد گویی  به حضار ،  در خصوص آراستگی  ظاهری در ایستگاهها ، مدیریت صحیح حریق ، برنامه ریزی فرماندهان و همچنین  استخدام پرسنل جدید مطالبی را  ایراد نمودند .

در این نشست  در خصوص تقویت بیسیم های ثابت و سیار خودروها و ایستگاهها  ، برنامه ریزی جهت ورزش پرسنل طبق برنامه سین ، اجرای مانورهای امداد و نجات ، خرید ترید میل جهت ایستگاها ، تامین خودروي ویژه حمل تشک نجات ، آموزش به پرسنل جدید و دیگر موارد مطرح شده  تصمیماتی اتخاذ گردید .

در پایان جلسه مدیر عامل   به سوالات مطرح شده ازسوی فرماندهان در مورد رفع ابهامات موجود پاسخ داد .