برگزاري مانور عمليات اطفاي حريق

برگزاري مانور عمليات اطفاي حريق

برگزاري مانور عمليات اطفاي حريق

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني يزد پرسنل ايستگاه شماره 8 سازمان به همراه خودروهاي سبك و سنگين و تجهيزات اطفاي حريق در مانور عمليات اطفاي حريق شركت نمودند .

اين مانور نمادين از سوي مديرعامل سازمان و كارشناسان مديريت بحران در روز چهارشنبه بيست و هشتم تيرماه در ايستگاه شماره 8  با هدف ارتقاء توان جسمي و عملياتي آتش نشانان برگزار گرديد .

سيدمحمد ميرجليلي مديرعامل سازمان آتش نشاني يزد در خصوص اين مانور اظهار داشت : برگزاري اين مانور نمادين در جهت كاهش زمان اطفاي حريق و تست تجهيزات اطفاي حريق  و همچنين كاهش نقاط ضعف بسيار مفيد است و شايان ذكر است كه مانور مذكور هر از گاهي در كليه ايستگاه هاي سازمان برگزار مي گردد .