برگزاري دومين جلسه زير كارگروه تخصصي آتش نشاني و مواد خطرناك

برگزاري دومين جلسه زير كارگروه تخصصي آتش نشاني و مواد خطرناك

برگزاري دومين جلسه زير كارگروه تخصصي آتش نشاني و مواد خطرناك

دومين جلسه  زير كارگروه تخصصي آتش نشاني و مواد خطرناك در روز دوشنبه مورخ هفتم اسفند در اداره مركزي سازمان آتش نشاني يرد برگزار گرديد .

اين نشست   باحضور كارشناسان  سازمانهاي مرتبط از قبيل  مديريت بحران ،سپاه الغدیر ، نيروي انتظامي ، راه آهن ، شركت فراورده هاي نفتي ، شركت گاز و همچنين نماينده   شهرداري ها و آتش نشانيهاي شهرستانهاي استان برگزار گرديد .

 در اين جلسه   در خصوص بررسي وضعيت و اطلاعات مورد نياز نيروهاي آتش نشاني ، اورژانس،  انتظامي و خدماتي در زمان حوادث ريلي و جاده ايي به منظور پيشگيري و مقابله با مواد خطرناك و آتش زا و تمهيدات راه آهن براي برچسب گذاري محموله ها و تامين سيستم هاي اطفاء حريق تشكيل گرديد .

در ادامه جلسه با بحث و تبادل  نظر كارشناسان  ، راهكارهاي لازم براي حوادث چهارشنبه سوري و مراسم استقبال از بهار و  همچنين مهمانان نوروزي در نظر گرفته شد .