برنامه سال 1390

برنامه سال 1390

برنامه سال 1390

1- افتتاح و راه اندازی ایستگاه شماره 9 سازمان واقع در شهرک دانشگاه جنب پمپ بنزین سیلو

2-ارتقاء سطح كمي و كيفي تجهيزات و خودروهاي آتش‌نشاني با افزايش دستگاهها و به روز نمودن خودروها به منظور كاهش قدمت خودروها و تجهيزات به شرح ذيل :

الف : خريد تجهيزات ايمني و انفرادي و تكميل لوازم و ملزومات انفرادي جهت کلیه پرسنل عملیاتی

ب : جايگزيني خودروهاي كارشناسي شده به روز با خودروهاي با قدمت بالا حتی الامکان جایگزینی حداقل 3 دستگاه در سال جاری.

ج : خرید خودروهاي كارشناسي شده به روز جهت ایستگاه شماره 9 حداقل به تعداد 1 دستگاه خودرو سنگین حریق ، 1 دستگاه خودرو    نیمه سنگین امداد و نجات.

 د : تهيه تجهيزات امداد و  نجات و اطفاء سنگين و سبك و توزیع آن در بين ايستگاهها و تقويت بنيه تجهيزاتي ايستگاهها

3-بکار گیری نیروی عملیاتی با اخذ مجوزهای لازم جهت ایستگاه شماره 9 سازمان.

4-تقويت سيستم انتقال پيام و اطلاعات از طريق بي‌سيم ، ديتا و با‌سيم با تجهيز خودروها به سيستم‌هاي جديد بي‌سيم ، نصب GPS و ... و ترميم ساختار 125 و افزايش خطوط فوق و  اصلاح ساختار هدايت نيرو از ايستگاه تا محل عمليات در حداقل زمان ممكن (كمتر از 5 دقيقه با كمك ترميم شبكه ارتباطات برون سازماني افزايش ايستگاهها و تجهيزات و راه‌اندازي سيستم راهبري ماهواره‌اي جهت مديريت بر مسيريابي خودروها جهت تسريع در رسيدن به محل حريق و حوادث).

5-تشكيل گروههاي خاص ويژه در زمينه‌هاي فرا تخصصي و تجهيزات خاص به منظور تشكيل تيم‌هاي فني من جمله مقابله با مواد خطرناك ، حوادث كوهستان  و  ... در صورت تامین نیروی جوان و با انگیزه.

6-برنامه ‌سازي در زمينه آموزشهاي عملياتي و  پيشگيري از وقوع حوادث در شبكه‌هاي تلويزيوني و ...

7-تقويت زمينه‌هاي آموزشي پرسنل درون سازمان در حوزه عمليات با معرفي پرسنل مستعد به منظور گذراندن دوره‌هاي فرماندهی و .... .

8-افزايش شيرهاي آب آتش‌نشاني در سطح شهر براساس برنامه کارشناسی شده باتوجه به پراکندگی جمعیت، دسترسی ها ، کاربری ساختمانها و غیرو  با فاصله مناسب.