برخورد شدید دو دستگاه خودرو 4 مصدوم در پي داشت

رعایت نکردن اصول ایمنی در هنگام رانندگی برخورد شدید يكدستگاه خودروي ماتیز با 3 سرنشين با يكدستگاه 405 با 1 سرنشين و متعاقب آن برخورد با یک دوچرخه سوار منجر به مصدوميت 4 نفر  مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، در پی تماس شهروندان با سامانه 125 مبنی بر برخورد شديد دو دستگاه خودرو، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی يزد بی درنگ آتش نشانان ایستگاه شماره 6 و 5 را ساعت 19:05 پنجشنبه 15  تیر ماه به خیابان سلمان رهسپار کرد.

حیدر زاعپور مدیر عملیات منطقه 3 سازمان كه خود را به محل حادثه رسانده بود گفت: در محل حادثه یک دستگاه خودروي ماتیز با 3 نفر سرنشين به علت عدم توانايي در كنترل خودرو به عقب يك دستگاه 405 با 1 نفر سرنشين كه در مسير خود در حال حركت بوده به شدت برخورد مي كند و متعاقب آن به یک دوچرخه سوار دیگر برخورد و از مسیر خود منحرف و بعد از برخورد با درخت می ایستد.

وي با اشاره به اينكه بر اثر اين تصادف 1 نفر دوچرخه سوار مجروح و 3 نفر سرنشين ماتیز مصدوم و محبوس مي شوند ،افزود: اولين گروه از آتش نشانان كمتر از 3 دقيقه به محل حادثه رسيدند و همزمان با اجراي عمليات ایمن سازی ، عمليات رها سازي محبوسین از كابين ماتیز را انجام و بعد از تحويل آنها به عوامل اورژانس حاضر در محل و تحويل محل به عوامل انتظامي به ايستگاه هاي خود مراجعت نمودند.