با سرعت عمل آتش نشانان حريق در نمايشگاه خودرو مهارشد

با سرعت عمل آتش نشانان حريق در نمايشگاه خودرو مهارشد

با سرعت عمل آتش نشانان حريق در نمايشگاه خودرو مهارشد

با اطلاع شهروندي از  طريق تلفن همراه به مركز پيام سازمان در ساعت    23:25 آخرين روزتيرماه درخصوص مشاهده دود در نمايشگاه و تعميرگاه نمايندگي  خودرو واقع  در چهارراه يزدباف سريعاٌ دو دستگاه خودرو ي اطفايي به محل اعلام شده عزيمت نمودند .

محمد رضا رحيمي معاونت عمليات  آتش نشاني گفت :آتش نشانان در بدو ورود با مشاهده جرقه هاي شديد ناشي از سيم هاي برق  كه  با  دود و آتش  همراه بود  به داخل نمايشگاه رفته و با قطع جريان برق اقدام به مهار حريق نمودند .

وي افزود در اين عمليات با تلاش مضاعف آتش نشانان از حريق چند دستگاه خودروي سواري صفر كيلومتر  جلوگيري بعمل آمد .