اهداء درجه به پرسنل اداری سازمان

اهداء درجه به پرسنل اداری سازمان

اهداء درجه به پرسنل اداری سازمان

به مناسبت  هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ايمني در طی مراسمی روز شنبه مورخ هشتم مهر ماه توسط  مدیر عامل به  پرسنل اداری درجه   اهداء شد .

سید محمد میرجلیلی مدیر عامل سازمان ضمن تبریک روز 7 مهر به پرسنل سازمان با ایراد سخنانی در مورد شرایط احراز درجه از جمله تحصیلات ، سابقه کار ، سطح مدیریتی و غیره پرداخت و در پایان به 11 نفر از پرسنل اداری با توجه به ضوابط و مقررات درجه اعطاء و از زحمات  آنها تقدیر و تشکر نمود .  

لازم به ذکر است که برای ایجاد زمینه های سلسله مراتب اداری درجاتی تعین و ابلاغ گردیده که از آتش نشان سوم شروع و به فر آتش پاد ختم می شود .