انفجار گاز 3 نفر از اعضای خانواده را راهی بیمارستان نمود

انفجار گاز 3 نفر از اعضای خانواده را راهی بیمارستان نمود

انفجار گاز 3 نفر از اعضای خانواده را راهی بیمارستان نمود

     به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد طبق تماس به مرکز پیام سازمان مورخ هیجدهم شهریور ساعت 12:03 مبنی انفجار در منزل مسکونی بلافاصله پرسنل عملیاتی از ایستگاه شماره 5 و 6 به خیابان انقلاب اعزام و پس از ایمن سازی محل 3 نفر از اعضای خانواده که دچار سوختگی شده بودند را تحویل پرسنل اورژانس نمودند .

محمد رضا رحیمی معاونت عملیات علت این حادثه را شارژ  غیر اصولی پیک نیک توسط کپسول گاز مایع 11 کیلویی در حیاط منزل عنوان  و به همشهریان توصیه نمود که جهت شارژ کپسول  پیک نیک به نمایندگی های مجاز در سطح شهر مراجعه نمایند.