انفجار مهيب و حریق گسترده در منزل مسکونی

ساعت 3:03 بعد از نیمه شب امروز یکشنبه 29 دیماه

انفجار مهیب و حریق گسترده در طبقه هم کف یک منزل مسکونی 3 واحدی ( زیرزمین، همکف و طبقه اول) واقع در بلوار شهید دشتی خیابان شهید احمدعلی دشتی کوچه شماره 9، آتش نشانان ایستگاه شماره 2 را به محل حادثه کشاند.

به گزارش ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی یزد: بلافاصله بعد از اعلام رخداد این حادثه به سامانه 125، ستاد فرماندهي بلافاصله 2 دستگاه خودروی عملیاتی از ايستگاه مذكور به محل مورد نظر  اعزام  نمود.

اولین گروه از آتش نشانان کمتر از 3 دقیقه به محل حادثه رسیدند و با صحنه ای مواجه شدند که شدت انفجار درب و پنجره های ساختمان را از جا کنده و هر کدام به طرفی پرتاب کرده بود و متعاقب آن حریق ایجاد و به طبق اول نیز سرایت کرده بود که در این لحظه امدادگران آتش نشانی به 2 گروه تقسیم شدند، گروه اول همزمان با ایمن سازی و قطع جریان برق و گاز به اطفای حریق پرداختند و گروه دوم با استفاده از تجهیزات انفرادی به داخل ساختمان رفته و عملیات جستجو و امداد و نجات را آغاز نمودند. که متاسفانه یکنفر بنام علی. الف به شدت دچار سوختگی شده بود که آتش نشانان وی را به بیرون از ساختمان انتقال و جهت اعزام به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس نمودند.