انفجار كوره ذوب فلزات 2 مجروح در پي داشت

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري یزد ، مقارن ساعت 22:35 روز چهارشنبه دهم آذر ماه با  اعـلام سـتادفرماندهی سازمان بیدرنگ ماموران آتش نشانی از ایستگاه شماره 4 و10 با سه دستگاه خودروي عملیاتی به کارخانه فولاد یزد واقع در جاده کنارگذر ، جنب بوستان ولایت عزیمت نمودند .

محمدرضا رحيمي معاون عمليات سازمان که در محل حضور داشت گفت : این انفجار ناشـی از واکـنش دیـگ ذوب بوقوع پیوسته کـه در ایـن حادثه 2 نفر در اثـر انفجـار و
آتش سوزي مجروح شدند .

وي افزود آتش نشانان پس از 5 دقیقه در محل حاضر و پـس از قطـع جریان برق و ایمن سازي محل با استفاده از چند حلقه شیلنگ آبدهی پرفشار اقدام به خنك نمودن اطراف محل انفجـار نمـوده و به ايستگاه هاي خود مراجعت نمودند