انفجار در پارکینگ منزل مسکونی

انفجار در پارکینگ منزل مسکونی

انفجار در پارکینگ منزل مسکونی

در پی بی احتیاطی صاحبخانه در پارکینگ منزل مسکونی واقع در بلوار شهید دشتی روز شنبه 93/2/20 که منجر به انفجار و آتش سوزی گردید نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره 2 به محل اعزام ،که مشخص گردید به علت نشت گاز از کپسول خانگی در پارکینگ و بی احتیاطی صاحبخانه زمان استفاده از کبریت ، انفجار و   متعاقب آن آتش سوزی رخ می دهد خوشبختانه این حادثه تلفات و صدمات جانی نداشت .

مدير عامل سازمان از شهروندان عزیز درخواست نمود از انبار  نمودن سيلندرهاي گاز مايع در منزل و به خصوص در فضاهای بسته مانند زیرزمین و پارکینگ جدا خودداری نمایند.