انفجار در شرکت فولاد منجر به فوت کارگر 30 ساله شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري یزد ، مقارن ساعت 12:9 روز شنبه شانزدهم آبان ماه با  اعـلام سـتادفرماندهی سازمان  بیدرنگ ماموران آتش نشانی از ایستگاه شماره 4 و 9 با سه دستگاه خودروي عملیاتی به کارخانه فولاد یزد واقع در جاده  کنارگذر ، جنب بوستان ولایت عزیمت نمودند .

محمد حسین انتظامی کارشناس و مدیر عملیات منطقه 2 سازمان که در محل حضور داشت اظهار نمود : این انفجار ناشـی از واکـنش دیـگ ذوب و در نهایت نفوذ آب به داخل دیگ بوقوع پیوسته  کـه  در ایـن حادثه ،  متاسفانه کارگر  30 ساله به نـام ج- رفیعـی  در اثـر انفجـار  و آتش سوزي  جان خود را از دست داد .

وي افزود آتش نشانان پس از 6 دقیقه در محل حاضر و  پـس از قطـع جریان برق و ایمن سازي محل با استفاده از چند حلقه شیلنگ آبدهی پرفشار اقدام به خاموش نمودن شعله هاي آتش ناشی از انفجـار نمـوده و از سرایت حریق به دیگر قسمتهاي سالن جلوگیري نمودند .