اطفای حریق خودرو سواری در لحظات اولیه

مقارن ساعت 10:50 امروز شنبه 5 اسفند ماه  گزارشي مبني بر مشاهده حریق خودروی پراید واقع در بلوار شهید مدنی کوچه قدس به مرکز فوريتهاي 125مخابره شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله 2 دستگاه از خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 5 و 6 را به محل حادثه اعزام مي نمايد.

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان که خود را به آتش نشانان رسانده و ناظر بر عملکرد نیروها بود ،گفت : آتش نشانان كمتر از 2 دقيقه به محل حادثه رسيدند و با صحنه ای مواجه شدند که خودروی پراید در حال حرکت به یکدفعه دچار آتش سوزی شده و خیلی سریع شعله هاي سركش آتش تمامی قسمتهای موتور را فرا می گیرد  بنابراین بیدرنگ همزمان با اجراي عمليات ایمن سازی ، عمليات اطفاي حريق را با استفاده از يك رشته لوله آبدهی پرفشار آغاز و موفق شدند در كمترين زمان ممكن حریق را مهار و از سرایت آتش به دیگر قسمتهای خودرو جلوگیری نمایند.

رحیمی با اشاره به اینکه این خودرو مشخص نیست به چه علت طعمه حریق شده است افزود : آتش نشانان پس از انجام عمليات خنك كردن و تحويل خودرو به مالک، به ايستگاه خود مراجعت نمودند