آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

20

حادثه

45

آبگرفتگی معابر و منازل

257

جمع

322