آغاز واکسیناسیون آتشنشانان یزدی از ابتدای هفته آینده.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد از واکسیناسیون آتش نشانان یزدی در ابتدای هفته ی آینده خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد، سید محمد میرجلیلی با اعلام این خبر و زمان تزریق واکسن کرونا به آتش‌نشانان گفت:  موضوع واکسیناسیون آتش‌نشانان را پیگیری کردیم و با توجه به شرایط شغلی که آنها از جنبه‌های مختلف دارند، مکاتباتی با مرکز بهداشت شهرستان یزد داشته‌ایم.
وی با بیان اینکه آتش‌نشانان دارای زندگی جمعی اجتناب‌ناپذیر هستند، ادامه داد: آتش‌نشانان در یک شیفت در خوابگاه‌ها حضور دارند و در محل تمرین و استراحت به صورت جمعی هستند.
همچنین مواجه اجتناب‌ناپذیر با شهروندانی دارند که به کمک آتش‌نشانان نیاز دارند. از همین‌رو با توجه به اینکه در شرایط اضطراری امکان فاصله‌گذاری اجتماعی برای آتش‌نشانان وجود ندارد، ما درخواست کردیم تا آتش‌نشانان در اولویت قرار بگیرندکه خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته مقرر شد از ابتدای هفته ی آینده مورخ ۱۶ مرداد ماه طرح واکسناسیون آتشنشانان یزدی آغاز گردد .