آزمایش نشت گاز

آزمایش نشت گاز

آزمایش نشت گاز

بعد از وصل نمودن وسيله گاز سوز به سيستم لوله كشي گاز و قبل از شروع به استفاده از وسيله گاز سوز حتماً مي بايست آزمايش نشت گاز را انجام دهيد. برای انجام این آزمایش و بازرسی اتصالات وسایل گاز سوز، از کف صابون استفاده نمائید، در صورت مشاهده تشکیل حباب شیر اصلی گاز را بسته و نسبت به رفع عیب اقدام نمائید. هرگز از شعله فندک یا کبریت برای آزمایش نشت گاز استفاده نکنید.