ایمنی در جهت پیشگیری از وقوع آتش سوزی

ایمنی در جهت پیشگیری از وقوع آتش سوزی

ایمنی در جهت پیشگیری از وقوع آتش سوزی

1- هنگام خروج ازمنزل  ، شیراصلی گاز را ببندید .

 2-  برای باخبرشدن از آتش سوزی احتمالی، از سیستم های اعلام حریق ( دود ، حرارت ، شعله)  استفاده نمائید وحتی الامکان  نسبت به نصب آن در منزل اقدام نمایید.

 3- کپسول آتش نشانی مناسبی در منزل داشته باشید و در مورد نحوه استفاده از آن  آموزش ببینید و به اعضای خانواده نیز آموزش دهید .

4- از انباشتن  مواد آتش زا در نزدیک منابع حرارتی خودداری کنید .

5- وسایل برقی وگازی و اتصالات آنها را به دقت کنترل کنید واز استاندارد بودن آنها مطمئن شوید .

6- اصل دوری مواد قابل اشتعال از وسایل آتش زا را درتمام تاسیسات ومکانهای مسکونی و حتی معابر عمومی رعایت کنید .

7- در این باره با هم بحث و تمرین کنید که چگونه درهنگام آتش سوزی منزل را ترک  و به سازمان آتش نشانی خبر می دهید .