ایمنی خیمه های عزاداری

ایمنی خیمه های عزاداری

ایمنی خیمه های عزاداری

توصیه های ایمنی از حریق جهت خیمه های عزاداری ائمه اطهار (ع)

 

برای محل تجمع عزاداران حتماً باید معبر خروج اضطراری علاوه بر ورودی اصلی پیش بینی شده و دربها به بیرون باز شود  .

 برای افراد سالخورده و اطفال و بانوان حتماً باید مکانی در نزدیکترین نقطه به خروج بی خطر پیش بینی شود .

در مواقعی که نیاز است هنگام عزاداری روشنایی ها قطع شود حتماً باید سردر معابر خروج از تکایا و راههای منتهی به خارج روشن باشد بنحوی که معابر خروج کاملاً روئیت شود .

 رعایت فاصله مناسب سیم ـ اتصالات روشناییها ـ ادوات و تجهیزات الکتریکی از مواد و مصالح قابل اشتعال ( پرده ـ پرچم ـ فرش ـ تابلو و ... ) الزامی است . (حداقل یک متر)

 هریک از دستگاه ها و ادوات برقی علاوه بر داشتن فیوز مستقل باید دارای یک پریز مختص به خود نیز باشد و از اخذ انشعابات متعدد از یک پریز نیز خودداری شود .

 فیوز برق باید استاندارد بوده و استفاده از فیوزهای تقویت شده و غیر استاندارد موجب آتش سوزی خواهد شد .

 استفاده از لامپ های برق با ولتاژ بالا و بدون حباب و حفاظ مانند لامپهای مدادی و ... در داخل خیمه ها ممنوع بوده و همچنین در اتصالات از ترمینال استفاده شود .

جهت گرم نمودن فضای داخل چادرهای تکایا ، از بخاریهای دمنده با استقرار در خارج از چادر که هوای گرم را به داخل میدمند استفاده شود .

قبل از استفاده از وسایل گرمازا از استاندارد و سالم بودن آن اطمینان حاصل شود .

از بخاریهای کارگاهی ، بدون دودکش ، هیزم سوز ، شعله عریان و بدون حفاظ و امثالهم در داخل خیمه ها و اماکن استفاده نشود .

در صورت استفاده از بخاریهای نفتی بایستی قبل از پرکردن منبع سوخت آن اقدام به خاموش کردن دستگاه نمود .

11-     عبور دادن دودکش بخاریها از سقف که از برزنت یا مصالح قابل اشتعال می باشد ، موجب بروز آتش سوزی خواهد شد  .

12-     در اخذ انشعاب از لوله کشی گاز حتماً از شیلنگ های فشار قوی مخصوص و بست مناسب استفاده شود (حداکثر طول شیلنگ 5/1 متر می باشد) .

13-     قسمت طبخ ـ نذورات در مکان مناسب و دور از محیط خیمه ها انتخاب گردد .

14-  در قسمت طبخ حتماً باید معابر خروج سریع خدمه تدارک دیده شود .

15-     برای طبخ غذا با وسایل گاز سوز بخصوص گاز مایع حتماً باید از رگلاتورهای فشار قوی و یا متناسب با شعله پخش کن اجاق ها بهره گیری شود .

16-     قسمت پخت و پز نباید در مسیر عبور ومرور افراد و محل پارک اتومبیلها باشد .

17-     در کلیه قسمت ها به ویژه محل طبخ غذا حتماً باید به اندازه کافی کپسولهای آتش نشانی سیار موجود باشد و کارکنان با طریقه استفاده از آنها آشنا باشند .

  18-     در صورتی که از هیزم برای پخت و پز استفاده می شود حتماً باید آب کافی و حداقل یک شیلنگ برای اطفاء آتش سوزیهای احتمالی پیش بینی شود .

19-   از ورود کودکان و سالخوردگان به قسمت طبخ غذا جلوگیری شود .

20-     از نگهداری مواد نفتی و مایعات قابل اشتعال در داخل سالن و محل طبخ غذا خودداری شود .

21-     در صورت نیاز به نگهداری مواد نفتی و سیلندرهای گاز مکان مناسب خارج از فضای عمومی در نظر گرفته شود .

22-     قبل ازبرگزاری مراسم ، شبکه برق ، لوازم الکتریکی و وسایل گرمازا مورد بازرسی متخصصین صلاحیتدار قرارگیرد .

23-     از دودکردن اسپند و عود و امثالهم با استفاده از ذغال و منقل هیات و تکایا بپرهیزید .

24-     از استعمال دخانیات در داخل تکایا جلوگیری شود .

25-     حریم چادرهای تکایا بایدبرای جلوگیری ازتردد افراد غیر مسئول ویا احتمال انتقال آتش سوزی از بیرون کنترل گردد .

کلیه خاموش کننده ها برای اطفاء آتش سوزیهای کوچک و درمراحل ابتدای آتش سوزی می باشد اگر حریق وسیع بود با شماره تلفن 125 فوراً به ستاد فرماندهی آتش نشانی اطلاع دهید .

26-      به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی نگهبان شب در نظر گرفته وکلیه مسئولین و کارگزاران نیز تعلیمات و آموزشهای ایمنی لازم را با هماهنگی اداره آموزش سازمان داشته باشند .

27-     در صورت لزوم و هماهنگی های مربوطه با سازمان آتش نشانی نسبت به استقرار یک دستگاه خودرو آتش نشانی نیز اقدام شود