ایمنی تایر خودرو

ایمنی تایر خودرو

ایمنی تایر خودرو

 

 

تایر خودروها یکی از مهمترین قسمتهای خودرو است که در بوجود آمدن حوادث رانندگی نقش عمده ای دارند ،لذا بهتر است ،ویژگیهای انها را بدانیم وبا کدهای اختصاری حک شده بر روی آنها آشنا شویم ،فایل موجود می تواند  شما را دراین مورد مهم راهنمایی نماید

 

 

برای دانلود  این فایل آموزشی بروی عکس زیر کلیک کنید ....

 

 

منبع