آموزش و تجهیزات

جزوه آموزشی میکرومیست

برای دریافت جزوه اینجا کلیک کنید.

7

جزوه آموزشی KFT 40/120

برای دریافت جزوه کلیک نمایید.  

20

جزوه آموزشی واترمیست

برای دریافت جزوه کلیک نمایید.

17

جزوه آموزشی خاموش کننده AFT مدل 09/03

برای دریافت جزوه کلیک نمایید.    

40

جزوه سامانه غبار آب

برای دریافت جزوه کلیک نمایید.    

27

اطلاعات فنی وحفاطت ایمنی بنزین

  برای دانلود این مقاله بروی عکس زیر کلیک کنید ....

215

آسانسور و حوادث آن

برای دانلود این مقاله بروی عکس کلیک کنید ....

145

آموزش عملیات در تصادفات جاده ای

برای دانلود این مقاله بروی عکس کلیک کنید .... منبع : سایت جامع آتش نشانی ایران

156

اطلاعات فنی و حفاظت ایمنی استيلن

برای دانلود این مقاله بروی عکس کلیک کنید ....

192

خاموش کننده ها

برای دانلود این مقاله بروی عکس کلیک کنید ....

149

فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی تجهیزات آتش نشانی

تجهيزات آتش نشانيآژير     Alarmتبديل درکوپلينگها     Adoptotدستگاه تمام خودکا    aquamaticدستگاه تنفسي خودکار     automatic...

184

سیلندر گاز مایع

هنگام دريافت ، تحويل و نگاهداري سيلندر گازمايع توجه داشته باشيد . گازمايع مناسب ترين سوخت در بخش پخت و پز گرم كردن آب و توليد گرمايش محيط محسوب مي شود .سيلندر گازمايع را هميشه با دسته و...

1030

آموزش انواع گره هاي نجات

برای دانلود این مقاله بروی عکس کلیک کنید ....

189

آشنایی با دستگاه زنده یاب

برای دانلود این مقاله بروی عکس کلیک کنید ....

137

فوم یا کف آتش نشانی

برای دانلود این مقاله بروی عکس کلیک کنید ....

131

خاموش كننده هاي دستي

برای دانلود این مقاله بروی عکس کلیک کنید ....

190