کارگاه مبل سازی طعمه حریق شد

کارگاه مبل سازی طعمه حریق شد

کارگاه مبل سازی طعمه حریق شد

با تلاش آتش نشانان حریق کارگاه مبل سازی در اوایل صبح مهار شد .

 

رخداد این حادثه در ساعت 5:45  به ستاد فرماندهی سازمان اتش نشانی اطلاع داده شد و همزمان با اعلام  این خبر به ایستگاهها  ، دو دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 3  و یک دستگاه خودروی اطفایی از ایستگاه شماره 8 به بلوار جمهوری کوچه شمس اعزام و در بدو ورود با مشاهده دود و شعله، با ایمن سازی و کشیدن نوار خطر در محدوده عملیات با استفاده از ماده اطفایی آب و  پس از 3 ساعت تلاش مضاعف موفق به مهار شعله های آتش و از سرایت حریق به دیگر سالنها  جلوگیری نمودند. در این حریق مقداری چوب، پالت،  فوم  و دیگر وسایل مبل سازی طعمه حریق شد. علت حریق از سوی کارشناسان سازمان در دست بررسی است.